ไม่ทราบว่ามีขายไหมครับ เคยเห็นแต่ที่เป็น pci to pcmcia
อยากได้ที่เป็นคล้ายๆ internal card reader ใช้ต่อ pci ด้านหลังเคสแล้วมันไม่ถนัด
ไม่ทราบว่ามันมีขายไหมครับ
แล้วก็มันมีเป็นแบบ usb to pcmcia มั้ยครับ