คือว่า hd ผทเป็น ide แต่ผมทำขามันอัก จะซ่อมอย่างไรดีครับ