คือผมเทสPCMark04 เทสโหมดsystem เสร็จแต่คะแนนไม่ขึ้นเป็นที่อะไรหรือคับ
หรือว่าocแล้วระบบมานมะเสถียรใช่ป่าวคับคะแนนถึงมะขึ้น

ขอคำแนะนำทีคับ