ระหว่างสองร้านนี้คือร้าน zeazonmall อยู่ัรัชดา
กับร้านของเฮียมั่นคง ร้านไหนใกล้กว่ากันคับ
ถ้าเริ่มต้นที่ เซ็นปิ่นขอบคุณมากคับ