คือมีไฟล์ดีวีดีอยู่สองไฟล์อันหนึ่งเสียงดังมากเลยอีกอันปกติจะทำยังไงให้เสียงมันเท่ากัน
หรือมีโปรแกรมอะไรที่สามารถปรับระดับเสียงได้บ้างครับ ช่วยหน่อยนะครับ