อยากทราบว่า Temp 1...................
Temp 2...................
Temp 3...................
Temp 4...................
เป็นการวัคอุณหภูมิอุปกรณ์ตัวใดบ้างครับ แล้วอยากทราบว่าโปรแกรมตัวนี้มีความแน่นอนในการวัดค่าอุณหภูมิไหมครับ