-พอดีลง window ใหม่แล้วเล่นเกมส์ two worlds เสียงหายคับ
-title ก้อมีเสียงคับ พอเข้า menu กลับไม่มีเสียง
-เมื่อก่านเล่นได้คับมีเสียง
ช่วยทีนะคับ