เงิน15.000บาท.!.......ระหว่าง intel?/AMD? แนะนำหน่อยครับ