ไปพันติ๊บมาเห็นมี Galaxy 8800GTS OC ขายแล้วนะคับ เห็นขาดตลาดไปนาน

busitek
compu and more
ฯลฯ

ราคาเท่าเดิม 11200

่ส่วน XFX 8800GTS 320mb - 11900 ลดได้ที่ 11700@busitek