กำลังมองหา Soundcard ต่อช่อง SPDIF ไป AVR เพื่อให้ AVR decode เอง
งบ 3,000 ไม่ทราบว่ามีตัวไหนแนะนำบ้างครับ