สำหรับคนที่หาเวอร์ชัน 64bit ทั้งXP และ Vistaครับ
http://minipci.biz/support.html