มีไครไช้บ้างครับ แล้วมีไคร oc ได้เยะๆ บ้าง กับ amd สมพร 3000+ add มาแลกเปลี่ยน ความรู้กันหน่อยนะครับ kong-skaking@hotmail.com