ทำไม่มันเหลือ X2 เองแต่ก่อนมันยัง X16 - X16 เท่ากัน 2 ด้านเลย ตอนนี่ทำไม่มันเหลือเท่านี่แล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่า ตอบหน่อย