ใครมีเเผ่น driver ตัวเต็มของ 2ZS เเจ็คสีไรท์ให้ผมซักเเผ่นครับ