มันอยู่ใน CCC ของ ATi มันคือ ฟังก์ชันอะไรครับ
มันมีให้เลือกระหว่าง คุณภาพ กับ สมรรถนะ แต่ตอนนี้ผมเลือก"ปิดการทำงาน"อยู่

ใครทราบมั้ง