ขาย XFX vga card GF6200TC SUPPORTING 512MB DDR TV DVI PCl-E
ราคา 1200 บาท ส่งฟรี ประกันเริ่ม เดือน 3 ปี 07 ประกัน ARC 3 ปีครับ