เห็นใน bios ล่าสุดไม่ลองรับ แต่ถ้าใส่แล้วปรับแบบ OC bus เป็น 1333 มันจะได้มั้ยครับ
แล้วถ้าได้เวลาตอน boot มันจะขึ้น uCode error หรือเปล่า