ไม่ทราบว่ามีสายDVI ยาวขนาด 4-5 เมตร ขายมั๊ยครับ ถ้ามีแล้วเอามาใช้สัญญาณจะดรอปมั๊ยครับ และมีที่มันยาวกว่า 5 เมตรมั๊ยครับ