คือว่าหาสัญญาณเจอและสามารถ connect ได้ แต่ไม่สามารถเข้า web ได้เลย
( ตอนแรกก็เข้าได้ปกติ ) ลองเช็ค IP, subnet,Gateway ก็มีทุกค่า ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไร ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ ขอบคุณมาก