การเซ็ท SATA ใน Bios ให้มองเป็น IDE มีผลต่อความเร็วมะ
และอีกอย่างเป็นบอกว่า SATA II รับส่งข้อมูลได้ถึง 3g ผมลอง
Copy ข้อมูลแล้ว ไม่เคยเกิน 35m/s ของใครได้มากกว่าบ้างมะ