Donald Trump เซ็นต์คำสั่ง ปธน สนับสนุนการสร้าง AI ในสหรัฐอเมริกา


Donald Trump เซ็นต์คำสั่ง ปธน สนับสนุนการสร้าง AI ในสหรัฐอเมริกา

Font Size A A A

 

          Donald Trump ลงรายชื่ออนุมัติโครงการ American AI Initiative สนับสนุนการสร้างปัญญาประดิษฐ์ในแง่ของงานวิจัย พัฒนา เพื่อใช้งานภายในประเทศ แต่ไม่ได้เผยออกมาว่ามีงบประมาณสนับสนุนเท่าไหร่

โครงการนี้สนับสนุนให้ประชาชนชาวอเมริกันและตลาดแรงงานใช้งาน ที่นำร่องโดย National Council for the American Worker ก่อนหน้านี้ และยังเป็นการสนับสนุนให้ภาครัฐใช้งาน Cloud Computing, Data sharing เพื่อนำไปใช้สร้างปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น

แน่นอนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากจีนผลักดันการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หลายปี โดยหวังว่าจะใช้ควบคุมหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างในประเทศมาแล้ว และสหรัฐคงจะยอมตามหลังประเทศจีนไม่ได้อีกต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น