AMD Ryzen 9 7900X3D อีกระดับในการเล่นเกม ด้วยเทคโนโลยี AMD 3D V-Cache

เทคโนโลยี AMD 3D V-Cache วางทับซ้อนลงไป เพื่อมี Cache L3 มาถึง 128 MB เพื่อการเล่นเกมที่ดีมากขึ้น ที่สุดในการเล่นเกมของ CPU 12 แกน 24 เธรด ที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 5.6 Ghz แบบมาตรฐาน พร้อมกับค่า TDP 120W อีกทั้งยังมีกราฟฟิกในตัว

Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 1200W พาวเวอร์มาตรฐาน 80+ Gold ในขนาดไม่ใหญ่มาก

Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 1200W พาวเวอร์มาตรฐาน 80+ Gold ในขนาดไม่ใหญ่มาก

Recent Article

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter