Computer Challenge รายการเกมโชว์ทางคอมพิวเตอร์เกมแรกของโลก

รายการเกมโชว์ทางคอมพิวเตอร์เกมแรกของโลกรายการเดียวที่ให้ใกล้กับการเล่นหุ้นแบบสมจริง

ย้อนรอย Motorola เคยผลิตทีวี!?

โมโตโรล่า นามที่ทุกคนอาจจะได้ยิน อาจจะเป็นเพราะเคยใช้โทรศัพท์ของโมโตมาแล้ว

ตำนานประวัติ Lenovo ผู้ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ จากเมืองจีน.

จากวิศวกร 11 คนและเงิน 200,000 หยวน สู่ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่ที่สุดในโลก Lenovo

Recent Article

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter