Computer Challenge รายการเกมโชว์ทางคอมพิวเตอร์เกมแรกของโลก

รายการเกมโชว์ทางคอมพิวเตอร์เกมแรกของโลกรายการเดียวที่ให้ใกล้กับการเล่นหุ้นแบบสมจริง

ย้อนรอย Motorola เคยผลิตทีวี!?

โมโตโรล่า นามที่ทุกคนอาจจะได้ยิน อาจจะเป็นเพราะเคยใช้โทรศัพท์ของโมโตมาแล้ว

กล้องสายแปลกรุ่น Mavica จากโซนี่

เมื่อกล้องดิจิตอลจัดเก็บรูปด้วยแผ่น Floppy Disk : เรื่องวุ่นๆ ของกล้องสายแปลกรุ่น Mavica จากโซนี่

Recent Article

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter