11th Gen Intel Core มาตรฐานใหม่ของโน้ตบุ๊คบางและเบา

11th Gen Intel Core ที่เปิดตัวไปช่วงปลายปี 2020 เราคงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาจาก Intel ที่เราจะได้เห็นกับมาตรฐานใหม่ของโน้ตบุ๊คบางและเบา ที่ในปี 2021 จะเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพกพาสะดวก ประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ เมื่..

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter