ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ : วิธีการทดสอบว่าอินเทอร์เน็ตของคุณเร็วแค่ไหน?

  • เลือก Server หรือ Operator ที่คุณใช้บริการ หรือหากไม่ทราบ ให้เลือกเป็น Automatic server selection โปรแกรมจะเลือกการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดใหคุณโดยอัตโนมัติ
  • คลิกปุ่ม “Start test” เพื่อเริ่มต้นทดสอบความเร็ว (แนะนำให้หยุดเปิดหน้าเว็บหรือทำการดาวน์โหลดใดๆ ในระหว่างการทดสอบ)
  • หลังจากทดสอบแล้ว จะปรากฏข้อมูลความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณในพาเนลด้านขวาโดยจะแสดงอัตราสูงสุด (Peak) และค่าเฉลี่ย (Average) ของการ Download, Upload และค่า Latency (Ping)
  • ทดสอบซ้ำได้โดยคลิกปุ่ม Restart

  • สามารถแชร์ผลการทดสอบไปยังหน้า Facebook, IG ได้โดยคลิกปุ่ม Share

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter