ทดลองเล่น Linux Mint 20.3 มีอะไรมาใหม่บ้าง

Linux Mint เป็น Linux อีกตัวนึงที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ก็ไม่เล็กถึงขั้นเป็น Lightweight Linux Distros แต่ก็เป็น OS อีกตัวที่น่าใช้งาน

Recent Article

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter