overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 1 of 1

Thread: HP i5

 1. #1
  OverclockZone Member joe90's Avatar
  Join Date
  23 May 2016
  Location
  Heaven & Hell

  Default HP i5

  HP 1000 1411TX ขายแล้ว ส่งคุณ สัญญา สะพานสูง กทม.
  โทร 083 0118512
  - Intel Core i5-3230M (2.60 - 3.20 GHz)
  - AMD Radeon HD 7450M (1GB GDDR3)
  - 4 GB DDR3
  - 750 GB 5400 RPM
  - 14 inch WXGA (1366x768) LED
  - ที่ชาร์ทแท้
  ตำหนินิดหน่อยตรงขอบ คีย์บอร์ด ( ตามรูปภาพในวงกลมแดง )

  ประวัติการซื้อ/ขาย
  ใช้เบอร์โทร 083 0118512 เบอร์เดียวเท่านั้น
  ใช้บัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อ ปรียาภรณ์ xxxx / 630 2 xxxxx 9 บัญชีเดียวเท่านั้น
  หากมีการนำรูปภาพสินค้าที่ลงขายในกระทู้นี้ ไปเสนอขายให้กับท่าน
  โดยใช้เบอร์โทร หมายเลขอื่น หรือ ให้โอนเงิน เข้าบัญชีอื่น
  ให้สงสัยเลยว่าท่านกำลังถูก หลอกลวง จากพวก โจร มิจฉาชีพ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี


  https://www.overclockzone.com/forums...B8%96%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...achi-750GB-x-2
  https://www.overclockzone.com/forums...lon-ll-x-3-455
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%95%E0%B8%81
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%9E
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%87%E0%B8%9A
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%94%E0%B8%B9
  https://www.overclockzone.com/forums...-ThinkPad-Z61t
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%9E
  https://www.overclockzone.com/forums...6-SAMSUNG-R428
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%82%E0%B9%89
  https://www.overclockzone.com/forums...Satellite-L310
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B1%E0%B8%94
  https://www.overclockzone.com/forums...-X2-555-3-2Ghz
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%99%E0%B8%B4
  https://www.overclockzone.com/forums...DR3-2G-HDD-1TB
  https://www.overclockzone.com/forums...hlon-II-X4-630
  https://www.overclockzone.com/forums...-Intel-Core-i3
  https://www.overclockzone.com/forums...0#post73218740
  https://www.overclockzone.com/forums...3#post73221653
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%94-1155-775
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%84%E0%B8%B2
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%84%E0%B8%9A
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%AD%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...L-RH-s775-DDR2
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%88%E0%B8%AD
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%9E
  https://www.overclockzone.com/forums...001-All-In-One
  https://www.overclockzone.com/forums...(-Blue-Green-)
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%89%E0%B8%AD
  https://www.overclockzone.com/forums...HyperX-DDR3-2G
  https://www.overclockzone.com/forums...T-210-HDD-160G
  https://www.overclockzone.com/forums...board-LGA-1155
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B9%E0%B8%81
  https://www.overclockzone.com/forums...L-RH-s775-DDR2
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B4%E0%B8%94
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%9E
  https://www.overclockzone.com/forums...Hz-RAM-4G-DDR3
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B9%E0%B8%81
  https://www.overclockzone.com/forums...te-1TB-WD-500G
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%9E
  https://www.overclockzone.com/forums...-ACER-SONY-VAI
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%AD%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%83%E0%B8%9A
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%AD%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%89%E0%B8%B2
  https://www.overclockzone.com/forums...US-A42F-VX233D
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%AD%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A7%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...le-ram-DDR3-4G
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%9E
  https://www.overclockzone.com/forums...-CPU-Atom-D525
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B1%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...r-Veriton-M461
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B1%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%97
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A3%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%97%E0%B8%A3
  https://www.overclockzone.com/forums...%89%E0%B8%87-)
  https://www.overclockzone.com/forums...%87-CPU-RAM-4G
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A2%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...cer-Aspire-One
  https://www.overclockzone.com/forums...9#post73522959
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%97%E0%B8%A3
  https://www.overclockzone.com/forums...o-ThinkPad-G41
  https://www.overclockzone.com/forums...%89%E0%B8%87-)
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A2%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...tiplex-960-SFF
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%97
  https://www.overclockzone.com/forums...%94-1155-INTEL
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%8C%E0%B8%94
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%89%E0%B8%A1
  https://www.overclockzone.com/forums...on-RAM-DDR3-4G
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%99%E0%B8%AD
  https://www.overclockzone.com/forums...RAM-4GB-R7-240
  https://www.overclockzone.com/forums...TE-GA-78LMT-S2
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B8%E0%B8%94
  https://www.overclockzone.com/forums...TE-GA-78LMT-S2
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B8%E0%B8%94
  https://www.overclockzone.com/forums...%94?p=73592633
  https://www.overclockzone.com/forums...-Cellular-32GB
  https://www.overclockzone.com/forums...X-R2-0-i3-2100
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B8%E0%B8%94
  https://www.overclockzone.com/forums...%B8%81-Set-AMD
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%89%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...576-Socket-775
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A2%E0%B9%86
  https://www.overclockzone.com/forums...8#post73856578
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B8%E0%B8%94
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A7%E0%B8%A1
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%9E
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%83%E0%B8%9A
  https://www.overclockzone.com/forums...)-AM3-DDR3-x-4
  https://www.overclockzone.com/forums...i5-RAM-HDD-PSU
  https://www.overclockzone.com/forums...GB-500GB-GT630
  https://www.overclockzone.com/forums...6-1155-FM1-AM3
  https://www.overclockzone.com/forums...155-_i3-1156-G
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A1-2GB-DDR2
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A2%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A7%E0%B8%9A
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B1%E0%B8%99
  https://www.overclockzone.com/forums...155-1156-2-500
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%97
  https://www.overclockzone.com/forums...II-GENE-i7-920
  https://www.overclockzone.com/forums...0-Xeon-E5-2690
  https://www.overclockzone.com/forums...ookPro-15-quot
  https://www.overclockzone.com/forums...2-AMD-A8-5600K
  https://www.overclockzone.com/forums...89%E0%B8%87Set
  https://www.overclockzone.com/forums...94-FM2-AM2-AM2


  https://www.overclockzone.com/forums...551-ACER-4552G
  https://www.overclockzone.com/forums...5#post74234835
  https://www.overclockzone.com/forums...6#post74234866
  https://www.overclockzone.com/forums...-775-DDR2-DDR3
  https://www.overclockzone.com/forums...%B8%81-7-500GB
  https://www.overclockzone.com/forums...er-Aspire-4736
  https://www.overclockzone.com/forums...-ACER-i3-HP-i5
  https://www.overclockzone.com/forums...-G6-XEON-X3450
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%81%E0%B9%86
  https://www.overclockzone.com/forums...ire-4540-4540G
  https://www.overclockzone.com/forums...675-ASUS-K450C
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B1%E0%B8%9A
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B2%E0%B8%9A
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%99%E0%B9%86
  https://www.overclockzone.com/forums...1-775-G41-DDR3
  https://www.overclockzone.com/forums...S-775-DDR3-x-4
  https://www.overclockzone.com/forums...tiPlex-7010-DT
  https://www.overclockzone.com/forums...6-AM3-amp-1155
  https://www.overclockzone.com/forums...8%B2-Core2-775
  https://www.overclockzone.com/forums...n-X2-10-J005TU
  https://www.overclockzone.com/forums...O-G480-CORE-i5
  https://www.overclockzone.com/forums...ThinkPad-SL400
  https://www.overclockzone.com/forums...0%B8%B0-COMPAQ
  https://www.overclockzone.com/forums...Aspire-V5-471G
  https://www.overclockzone.com/forums...AMSUNG-R429-i3
  Last edited by joe90; 25 Jul 2018 at 14:20:51.


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •