Tech Zone

DDPAI Z50 4K Dual-Channel Dashcam

ปัจจุบันกล้องติดหน้ารถ หรือ Dashcam ที่กลายเป็นสิ่งสำคัญของการใช้รถยนต์สมัยนี้ DDPAI Z50 ที่มีความละเอียด 4K พร้อมกับทางเลือกของ GPS และ กล้องหลัง DDPAI Z50 จะมีความชัด และ การใช้งานยังไงบ้าง ตามมาชมกัน

24 Sep 2022

Our Partners

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter