PC DIY Zone

พร้อมการทำงานและเรียนจากที่บ้านด้วย MSI Cubi 5 และ MSI Modern MD241PW

สถานะการณ์ช่วงนี้ในบ้านเรานั้น กระแสของการทำงานและเรียนจากที่บ้านนั้นก็ต้องกลับมาปฏิบัติกัน ซึ่งแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญทั้งการทำงานและการเรียน ที่วันนี้เราจะมาแนะนำ MSI Cubi 5 มินิพีซีขนาดผ่ามือ และ MSI Modern MD241PW มอนิเตอร์ที่ลงตั..

21 Jul 2021

Our Partners

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter