PC DIY Zone

รีวิว Silicon Power A80 1TB : M.2 NVMe PCIe Gen 3 SSD

สำหรับ SSD จากแบรนด์ Silicon Power หรือเรียกย่อๆว่า SP นั้นก็มีการมาให้เลือกซื้อหลากหลายรุ่นมาก ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งวันนี้เราจะมีรีวิว Silicon Power A80 โมเดลความจุ 1TB ประสิทธิภาพตอบโจทย์กับการใช้งานของกลุ่มเกมเม..

15 Sep 2021

PR NEWS

Our Partners

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter