Tech Zone

รีวิว Mi 11 Ultra : สมาร์ทโฟนระดับเรือธง ที่สุดในทุกด้าน

หลังจากที่ทาง Xiaomi ได้ส่ง Mi 11 Ultra ลงสู่ตลาด ก็สร้างกระแสความฮือฮาของสมาร์ทโฟนระดับเรือธงได้อย่างน่าสนใจ ตอนนี้ทาง Xiaomi ประเทศไทย ก็ได้ส่ง Mi 11 Ultra มาลงสู่ตลาดในบ้านเรา แน่นอนว่ามันต้องมากันแบบไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน เพราะซื่อ Ultra ต่อท้าย เด..

11 May 2021

Our Partners

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter