Tech Zone

รวมโน้ตบุ๊กหัวใจหลักจาก AMD at Computex 2024

ถ้า AMD มันไม่ดีจริง เหล่าผู้ผลิตคงไม่กล้าทำโน้ตบุ๊กที่ใช้หัวใจหลักจาก AMD อย่างแน่นอน ซึ่งวันนี้เราได้รวมเครื่องที่น่าสนใจในงานนี้ พร้อมทั้ง Gaming Handheld ที่ใช้ AMD อีกด้วย

19 Jul 2024

PR NEWS

Our Partners

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter